måndag 16 november 2009

Guldgrävarspökenas badkar (sid 1, rutor 1-5)

Guldgrävarspökenas badkar är en av fyra postledes cirkulerande stafettserier som konstellationen 4x arbetar med just nu. Tillvägagångssättet är enkelt, åtminstone i teorin: Utan gemensamma idéer om vad serien ska handla om ritas en ruta som skickas vidare till nästa person enligt en förutbestämd ordning. Mottagaren får läsa hela sekvensen, ritar en ny ruta och skickar sekvensen vidare. Ordningen för sekvensen ovan är: Niklas Nenzén, John Andersson, Peter Bigestans, Joakim Hansén, Niklas Nenzén.

Klicka på etiketten nedan för att läsa den kommande fortsättningen.

tisdag 3 november 2009

Metafysiska stillbilder

NN: Fallande anka
n
JA: Musse och Långben i underjorden

NN: En magikers vecka

JA: Stå på kylaren